W środę, 30 maja br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. W obradach wziął udział Andrzej Harężlak, wicewojewoda małopolski, który odznaczył Józefa Krzyworzekę, starostę krakowskiego, „Medalem Złotym za długoletnią służbę”, przyznanym przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Po uroczystości wręczenia odznaczenia państwowego, radni wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Krakowskim oraz o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych. Rada zapoznała się również ze sprawozdaniem dotyczącym zagrożeń, które wystąpiły w Powiecie Krakowskim w 2011 roku, a także ze sprawozdaniem z realizacji w roku 2011 programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w latach 2008 – 2013. Część informacyjną sesji zakończyło wystąpienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z informacją o stanie przestrzegania prawa budowlanego.

 

Rada Powiatu podjęła uchwały:

• w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat, nieruchomości oznaczonej jako działki nr 276, nr 278/2 i nr 278/4, położonej w Giebułtowie gm. Wielka Wieś, stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego.

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2012 – 2020 przyjętej Uchwałą Nr XIII/105/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r.

• w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2012.

• w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Krakowskiego.

• w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Krakowskiego

• w sprawie powierzenia gminie Zielonki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 10 lat, nieruchomości składającej się z działek nr 120/4, nr 137/2 i nr 158/12 o łącznej pow. 14,0088 ha, poł. w Szycach gm. Wielka Wieś, stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 10 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 561, położonej w Giebułtowie gm. Wielka Wieś, stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego

• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 10 lat, nieruchomości rolnej o łącznej pow. 35,47 ha położonej w Giebułtowie gm. Wielka Wieś, stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu niewydzielonego udziału wynoszącego 46/100 cz. nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym przy ul. Piłsudskiego 29 w Krakowie składającej się z działki ewidencyjnej nr 66/5 o pow. 0,0822 ha, obr. 62 jedn. ewidencyjna Śródmieście, stanowiącej współwłasność Powiatu Krakowskiego.