W sobotę, 23 czerwca br. oficjalnie zakończona została realizacja programu „Profilaktyka wad postawy dla dzieci z I klas gimnazjum z Powiatu Krakowskiego wraz z częścią terapeutyczną”. Zwieńczeniem całości programu realizowanego na przełomie 2011 i 2012 roku były zawody na pływalni OSiR w Zabierzowie. Zorganizował i przeprowadził je realizator programu NZOZ Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa. Do zawodów zgłoszono 63 dzieci wytypowanych ze wszystkich grup terapeutycznych, które zostały stworzone w ramach programu. Były to dzieci z gmin Igołomia–Wawrzeńczyce i Kocmyrzów–Luborzyca, które miały zajęcia na pływalni w Nowej Hucie na os. Kolorowym, z gminy Świątniki Górne z pływalni na os. Kurdwanów, z gminy Czernichów mające zajęcia na pływalni w Piekarach, z gmin Michałowice, Zielonki ćwiczące na pływalni YMCA w Krakowie oraz z gmin Zabierzów, Jerzmanowice, Wielka Wieś mające zajęcia właśnie na pływalni w Zabierzowie. Dzieci rywalizowały w dwóch stylach: kraul na piersiach i na grzbiecie. Pierwsze miejsce wśród dziewcząt w kraulu na piersiach zajęła Urszula Korzonek z gimnazjum w Zabierzowie, a w stylu grzbietowym Gabriela Sokorska z gimnazjum w Świątnikach Górnych. Pośród chłopców w kraulu na piersiach zwyciężył Paweł Blak z gimnazjum w Świątnikach Górnych Na grzbiecie najszybciej popłynął Mateusz Romańczyk z gimnazjum w Bibicach.

 

Przyznano również nagrody w konkurencjach „ specjalnych” : najmniej oddechów na całym dystansie użył Krzysztof Fior z gimnazjum w Korzkwi; za kreatywność w tworzeniu nowych stylów pływackich uhonorowano Artura Kowalskiego ze Świątnik Górnych i Daniela Sochę z Kamienia. Za najdłuższe przebywanie w wodzie podczas trwania konkurencji nagrodzono Krystiana Tyńskiego a za odwagę Bartłomieja Ottenbreit . Obaj są uczniami gimnazjum w Zabierzowie. Najładniej stylowo popłynęła Magda Włodarczyk z Woli Zachariaszowskiej

Na uczestników czekały nagrody w postaci dyplomów i przepięknych albumów oraz grafik o ciekawych miejscach jakie możemy spotkać na terenie powiatu krakowskiego. Ich fundatorem było Starostwo Powiatowe w Krakowie. Również NZOZ Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa przygotował nagrody rzeczowe i medale , słodką nagrodę i drobny upominek oraz dyplom dla każdego uczestnika. Gimnazjaliści wykazali się dużymi umiejętnościami prawidłowego stylowego pływania co świadczy o osiągnięciu zakładanych w programie celów czyli rozciągnięciu często wykazywanych w części diagnostycznej przykurczów zgięciowych stawów biodrowych i stawów obręczy barkowej.

Cały program jest współpracą samorządów na różnych szczeblach ze specjalistycznymi placówkami medycznymi. Gminy w okresie październik – grudzień 2011 roku finansowały część diagnostyczną. Przebadano dzieci z pierwszych klas gimnazjów metodą komputerową z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej. Daje ona obiektywną weryfikację badania poglądowego z testem zgięciowym Adamsa oraz ujmuje wadę w parametry matematyczne. Dzięki temu w latach następnych możemy weryfikować prowadzoną terapię oraz określać kierunki dalszego działania. Dlatego jest ono skuteczne a przede wszystkim medycznie i ekonomicznie uzasadnione. Łącznie zdiagnozowano prawie 1200 dzieci. Starostwo Powiatowe w Krakowie sfinansowało część terapeutyczną czyli zajęcia na pływalni dla dziewięciu gmin oraz zajęcia na sali gimnastycznej dla dwóch gmin. Łącznie uczestniczyło w nich prawie 600 dzieci. Realizator programu czyli NZOZ Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa jako specjalistyczna poradnia rehabilitacyjna zapewniła ze swojego kontraktu z NFZ specjalistyczne konsultacje lekarskie u dzieci które ich wymagały.Jednocześnie w tym roku pozytywnie zaopiniowała go Agencja Oceny Technologii Medycznych jako program spełniający wszelkie niezbędne elementy kompleksowego programu profilaktyki w wadach postawy.