Lipiec 2012

Narada w sprawie regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020

26 lipca 2012|

     W czwartek, 26 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się robocza narada zwołana przez Józefa Krzyworzekę, starostę krakowskiego. W trakcie spotkania, w którym udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu Krakowskiego oraz dyrektorzy wydziałów starostwa i jednostek powiatowych, dyskutowano o możliwości realizacji projektów w oparciu o regionalny program operacyjny w perspektywie finansowej na latach 2014-2020. Marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa w piśmie wystosowanym do starostów małopolskich powiatów poinformował, że po przyjęciu Strategii Rozwoju Wojewódzkiego Małopolskiego na lata 2011-2020, rozpoczęto kolejny etap planowania i zarządzania strategicznego w Małopolsce. Pakiet założeń programów strategicznych obejmować będzie dziesięć obszarów. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie istotnych przedsięwzięć, w przypadku inwestycji infrastrukturalnych o kosztorysie przekraczającym 50 mln zł, a w przypadku zadań nieinwestycyjnych, np. finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ponad 20 mln zł. Do 14 września br. trwały będą konsultacje społeczne oraz nabór do projektów. Powiat krakowski rozpoczął działania mające na celu przygotowanie wniosków, które zostaną zgłoszone do Banku Projektów Regionalnych. Opracowane zostaną m.in. założenia projektowe dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzek Skawinki i Dłubni wraz z całą gospodarką wodną, zadania drogowe, w tym budowa drogi łączącej gminy Mogilany, Świątniki Górne i Wieliczkę oraz przeprawy mostowej na rzece Wiśle w miejscowości Czernichów. Podjęte zostaną również prace projektowe w zakresie zadań związanych z opieką społeczną oraz promocją turystyczną regionu. Kolejny etap prac poprzedzi planowane spotkanie z przedstawicielem Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, w trakcie którego uściślone zostaną zasady i możliwości aplikowania.

Powstaje Skawina Biznes Park

25 lipca 2012|

    We wtorek, 24 lipca br. w Starostwie Powiatowym Krakowie członkowie Zarządu Powiatu Krakowskiego spotkali się z przedsiębiorcami, którzy powołali „Skawina Biznes Park”. W spotkaniu udział wzięli m.in. starosta krakowski Józef Krzyworzeka, wicestarosta Urszula Stochel, członek Zarządu Powiatu Adam Wójcik, radny powiatowy Janusz Cerek, Piotr Zymon, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie, Izabela Wróblewska – Mółka, dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów oraz Paweł Marona, kierownik referatu V AB, Kazimierz Lekki, członek Zarządu Skawina Biznes Park i prezes Fertrans, Wojciech Kitliński, dyrektor Valeo Autosystemy Sp. z o.o., Rafał Zamorski z City Service, Grzegorz Szydełko, dyrektor teamTechnik Production Technology oraz zespoły architektów i projektantów pracujące przy projekcie. Witając przedsiębiorców starosta Krzyworzeka podkreślił, że powstający Skawina Biznes Park to bardzo ważna dla powiatu krakowskiego inicjatywa, zachęcał także do bezpośredniego kontaktu z pracownikami starostwa, którzy odpowiedzialni są za wydawanie decyzji, tak aby sprawnie i bezproblemowo uzyskać potrzebne dokumenty. Mówiąc o tym, Józef Krzyworzeka, obiecał zielone światło dla inwestorów oraz pomoc przy wydawaniu decyzji środowiskowych i pozwoleń, a także w innych instytucjach, takich jak Zarząd Województwa Małopolskiego czy Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Kazimierz Lekki zaprezentował ideę Skawina Biznes Parku, główne założenia inwestycji, która powstaje na 10 hektarach w strefie ekonomicznej w Skawinie. Mówił o podmiotach, które zamierzają zlokalizować w parku swoje hale produkcyjne i biura oraz o podjętych i zaplanowanych działaniach mających na celu kompleksowego zabezpieczenia i przygotowania terenu pod inwestycje. Wiele uwagi poświecono problemowi zabezpieczeń przeciwpowodziowych ze względu na fakt, ze park powstaje w rejonie oddziaływania rzeki Rzepnik.

Wypoczywaj w Powiecie Krakowskim

20 lipca 2012|

     Gdy turyści odwiedzają Kraków, w dawnej stolicy Polski robi się naprawdę tłoczno. W każdy wakacyjny weekend i wolne popołudnie krakowianie chcą uciec z zatłoczonych i gorących ulic. Najbliżej mają do powiatu krakowskiego, który otacza Kraków swoistym obwarzankiem od południowych gmin Świątniki Górne i Mogilany, przez Skawinę, z zachodniej strony Liszki, Zabierzów i Wielką Wieś, północne Zielonki i Michałowice, aż do usytuowanych na wschód gmin Kocmyrzów – Luborzyca i Igołomia – Wawrzeńczyce. A to tylko dziesięć,  graniczących z Krakowem gmin z siedemnastu tworzących powiat krakowski. Aby dotrzeć do tych pozostałych należy przejechać kilka lub kilkanaście kilometrów więcej; warto jednak to zrobić, by poznać ich różnorodność i specyfikę. Są to gminy Czernichów,  Krzeszowice, Jerzmanowice – Przeginia, Sułoszowa, Skała, Iwanowice i Słomniki.Zakątki turystyczne powiatu krakowskiego to nie tylko te najbardziej znane Dolinki Podkrakowskie czy Ojcowski Park Narodowy ale szereg pięknych i urzekających miejsc, mogących stanowić cel wakacyjnej podróży.

Zmiana godzin obsługi

11 lipca 2012|

Szanowni Państwo, w związku z reorganizacją pracy Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Krakowie zmienione zostały godziny obsługi stron w referacie IV w Krakowie. Do 31 sierpnia 2012 r. obsługa odbywa się

Szansa dla młodych!

06 lipca 2012|

     Na ręce starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki wpłynęło zaproszenie dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, w którym JM Rektor prof. zw. dr hab.

Brydżyści CKiS Skawina mistrzami Europy

05 lipca 2012|

    Kolejny wielki sukces do swej bogatej kolekcji medalowej dopisali młodzi skawińscy brydżyści, Justyna Żmuda i Bartłomiej Igła, wygrywając Mistrzostwa Europy Juniorów Par Mikst w duńskim Vejle. Wychowankowie CKiS Skawina od początku turnieju klasyfikowani byli w czołówce, a równa, dobra gra w każdej z ośmiu sesji pozwoliła im osiągnąć znakomity wynik 61,01% na długim dystansie ponad 100 rozdań. Justyna z Bartkiem prowadzenie objęli tuż przed półmetkiem turnieju i nie oddali go już do końca, mozolnie budując przewagę do ostatnich rozdań. Drugą parę, również z Polski, Joannę Taczewską i Piotra Zatorskiego, wyprzedzili wyraźnie, bo o 2,5%. Trzecie miejsce na podium zajęła para mieszana z Danii – Signe Buus Thomsen i Dennis Bilde z Odense, którzy prawdopodobnie w sierpniu pojawią się w Polsce wraz ze swoimi kolegami z reprezentacji Danii, by w ramach rozpoczętej współpracy ze Skawiną, trenować podczas obozu przygotowawczego.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

05 lipca 2012|

     W środę, 27 czerwca br. odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Obrady rozpoczęło wystąpienie Józefa Krzyworzeki, starosty krakowskiego, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Następnie, Bogumiła Glica, skarbnik powiatu, zapoznała radnych z sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2011 r., w tym także z pozytywną Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2012 r. dotyczącej zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Krakowskiego. Skarbnik Bogumiła Glica przedstawiła Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., zawierające opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 r.