Wrzesień 2012

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

28 września 2012|

     Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

Spotkanie z burmistrzami i wójtami

27 września 2012|

     We wtorek, 25 września br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu w Krakowie z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu krakowskiego. Wzięli w min udział m.in. starosta krakowski Józef Krzyworzeka, przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Krzysztof Karczewski, wicestarosta Urszula Stochel, członek Zarządu Powiatu Adam Wójcik, sekretarz Mirosław Golanko oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Krakowie i jednostek powiatowych. Po przywitaniu uczestników spotkania starosta Józef Krzyworzeka przekazał głos Dorocie Niemiec, dyrektorowi Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, która poinformowała burmistrzów i wójtów o możliwości opracowania programu specjalnego dotyczącego gospodarowania odpadami w gminach. Dyrektor Niemiec mówiła o szansie dla władz gmin na znalezienie subsydiowanych pracowników, którzy wykonywaliby nowe zadania. Przedstawiciele gmin wraz UPPK ustalili, że będą w najbliższych tygodniach ponownie rozmawiać o realizacji ewentualnego projektu.

Uroczystość w Radwanowicach

26 września 2012|

W poniedziałek, 24 września br. starosta krakowski Józef Krzyworzeka wziął udział w uroczystości nadania imienia Marka Łosia kompleksowi edukacyjno-rehabilitacyjnemu w Radwanowicach. Spotkanie rozpoczęło się od mszy św. odprawionej przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prezesa Fundacji Im.

Dotknij historii… zobacz koniecznie!

24 września 2012|

Dzieje ziem powiatu krakowskiego są niemal nierozerwalnie związane z historią Krakowa. Od stuleci, odkąd miasto powstało, żyły w jego cieniu – jako rolnicze zaplecze. Ale bliskość wielkiego ośrodka miejskiego miała też swoje zalety, sprzyja bowiem

Powstaje nowa strategia rozwoju powiatu

21 września 2012|

     Powiat Krakowski rozpoczął prace nad strategią rozwoju na lata 2014-2020. We wtorek, 18 września br. odbyła się pierwsza sesja i warsztat strategiczny. W pracach prowadzonych przez Wydział Programów i Projektów Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji udział wzięli m.in. członkowie Rady i Zarządu Powiatu Krakowskiego, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Krakowie i jednostek powiatowych, przedstawiciele Województwa Małopolskiego, miasta Krakowa, służb i inspekcji. Sesję strategiczną otworzył Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, który podziękował uczestnikom za obecność oraz prosił o twórczą i wytężoną pracę nad dokumentem, który będzie miał decydujący wpływ na rozwój powiatu krakowskiego w kolejnych latach.

Konsultacje do projektu Programu Współpracy

20 września 2012|

Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok

Konkurs “Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”

19 września 2012|

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami. Organizacja przyjazna wolontariuszom

Konkurs “Barwy Wolontariatu”

19 września 2012|

     Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.  Barwy