Dzieje ziem powiatu krakowskiego są niemal nierozerwalnie związane z historią Krakowa. Od stuleci, odkąd miasto powstało, żyły w jego cieniu – jako rolnicze zaplecze. Ale bliskość wielkiego ośrodka miejskiego miała też swoje zalety, sprzyja bowiem rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu.

Kliknij mapę i zobacz interaktywną mapę atrakcji historycznych powiatu krakowskiego.

Więcej o historii powiatu – czytaj tutaj…