Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

 Barwy wolontariatu.

Jest to już dwunasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując Konkurs, zależy nam aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże
we wszystkich sferach życia społecznego.

Wyniki konkursu: – Etap wojewódzki zostanie ogłoszony podczas Gali zorganizowanej

w dniu 16 listopada br. w Krakowie, etap ogólnopolski podczas Gali Finałowej Wolontariatu
w grudniu br. w Warszawie.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października  2012. Zgłoszenia z terenu województwa małopolskiego należy nadsyłać na adres mailowy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie: rcw@bis-krakow.pl

Regulaminy, zasady udziału oraz miejsca zgłoszeń kandydatów dostępne są pod adresem:

www.wolontariat.org.pl/konkurs

 

Organizację konkursu wspierają wybrane placówki Sieci SPLOT, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zapraszamy do nadsyłania kandydatur wolontariuszy i organizacji!