Wrzesień 2012

XXIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

19 września 2012|

W środę, 26 września 2012 r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XXII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie. 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

Rozmawiano o bezpieczeństwie w powiecie

17 września 2012|

     W poniedziałek, 17 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Po przywitaniu członków komisji oraz zaproszonych gości, starosta krakowski Józef Krzyworzeka poprosił o zabranie głosu Andrzeja Kulaka z Ojcowskiego Parku Narodowego i przedstawienie stanu bezpieczeństwa na terenie parku. Przedstawiciel OPN odniósł się do wypadku śmiertelnego, jaki wydarzył się pod koniec maja br. i zapewnił, że władze OPN podjęły działania mające na celu niedopuszczenie do powtórzenia tragicznego wydarzenia, kiedy pod złamanym konarem drzewa zginęła 13-letnia uczennica. Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego dokonano szczegółowego przeglądu wszystkich szlaków na terenie parku o łącznej długości 40 kilometrów. Andrzej Kulak zapewnił, że osoby stosujące się do regulaminu OPN i poruszające się po wyznaczonych trasach są bezpieczne. O stanie bezpieczeństwa na terenie całego powiatu krakowskiego mówił inspektor Dariusz Pocięgiel, Komendant Powiatowy Policji w Krakowie.

Orkiestry z powiatu zagrały mistrzów

16 września 2012|

     Koncert na sześć orkiestr 16 września br. w Parku Wiejskim w Zielonkach zgromadził liczną rzeszę miłośników muzyki na instrumenty dęte. Wystąpiły formacje z powiatu krakowskiego: z Radziszowa (gm. Skawina), z Przegini (gm. Jerzmanowice-Przeginia) i trzy rodzime z gminy Zielonki – z Zielonek, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej oraz gościnnie z Zielenic (gm. Radziemice w powiecie proszowickim). Gości powitała Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek pod batutą Wojciecha Karwata. Zagrała m. in. „Po ćwiczeniach” Wł. Lutego oraz takie przeboje jak „Everybody Loves Somebody”. Orkiestra, która zdobyła 3. miejsce na tegorocznym festiwalu „Echo Trombity” grając w regionalnych strojach krakowskich, co roku uczestniczy w procesji ku czci św. Stanisława na Skałkę.

Jesienny Festyn Integracyjny

16 września 2012|

We wtorek, 11 września 2012 r., na terenie Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach odbył się już po raz czwarty „Jesienny Festyn Integracyjny”. Spotkanie adresowane było do mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu krakowskiego oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Zabierzów i gmin sąsiednich. W imprezie wzięli udział liczni przedstawiciele władz samorządowych m.in. starosta krakowski Józef Krzyworzeka, wicestarosta Urszula Stochel, wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, wicedyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Halina Gociewicz, dyrektor MODR Karniowice Bronisław Dutka, ks. Prałat Stanisław Kozień oraz dyrektorzy DPS-ów z terenu powiatu krakowskiego. Najważniejszym punktem Festynu był konkurs kulinarny „Jesienny Stragan”, na który uczestnicy konkursu przygotowali aż 19 potraw z jesiennych warzyw i owoców. Jury stanęło przed trudnym zadaniem wyboru najładniejszej, najsmaczniejszej i najbardziej oryginalnej potrawy. Po długich obradach zdecydowano przyznać wszystkim uczestnikom równorzędne nagrody główne, honorując tym samym wszystkie grupy za zaangażowanie w przygotowania oraz wszystkie dania za ich wyjątkowe walory smakowe.  

Uczniowie ZSRCKU we Lwowie

14 września 2012|

     Mimo trwających jeszcze wakacji czterech uczniów ZSRCKU w Czernichowie wraz z opiekunem Anną Miką wyjechało na wycieczkę do Lwowa. Młodzież na ten wyjazd w pełni zapracowała w poprzednim roku szkolnym solidnie przygotowując się do konkursu o patronie szkoły, Franciszku Stefczyku oraz o działalności jego kas. Nagrodą w konkursie oprócz aparatów fotograficznych był wyjazd do Lwowa. Fundatorem obydwu nagród były Kasy Stefczyka. Firma ta już od kilku lat wspiera młodzież uczącą się w szkole m.in. fundując nagrody w konkursie, oraz nagradzając stypendiami najlepszych uczniów poszczególnych klas. Uczestnicy wyjazdu do Lwowa złożyli w uroczysty sposób kwiaty i znicze na grobie patrona szkoły Franciszka Stefczyka oraz jego żony Wiktorii, którzy pochowani są na cmentarzu Łyczakowskim. Złożyliśmy także hołd polskim żołnierzom pochowanym na Cmentarzu Orląt Lwowskich.

test

13 września 2012|

ghghghghghghghghghghghgh

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu wrześniu 2012 r.

12 września 2012|

Lp.            Nazwa Komisji Data 1.    Komisja Rewizyjna     14 września godz. 11.00   Kontrola Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie terminowości załatwiania spraw 2. Komisja Budżetu i Rozwoju     25 września godz. 14.30 3.

„ROZMOWA Z KAMIENIEM”

12 września 2012|

     W piątek, 7 września br. w Galerii w Pałacu Vauxhall Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach odbył się wernisaż wystawy artystów powiatu krakowskiego „Rozmowa z kamieniem”. Otwarcia wystawy dokonali starosta krakowski Józef Krzyworzeka i dyrektor CKiS w Krzeszowicach Tomasz Piechota. Na wernisaż przybyli też przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło, radni powiatowi Janina Lasoń, Jan Węgrzyn i dyrektor Biura Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, współorganizator wystawy Małgorzata Zięć. Tytuł wystawy, będącej drugim spotkaniem artystów powiatu krakowskiego – „Rozmowa z kamieniem” – to tytuł słynnego wiersza z tomiku poetyckiego „Sól” (1962) Wisławy Szymborskiej.