W czwartek, 30 sierpnia br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie miała miejsce uroczystość wręczenia aktów awansu nauczycielom, którzy zdali egzamin na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Dyplomy awansowanym nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego wręczali Urszula Stochel, wicestarosta powiatu krakowskiego i Lidia Pycińska, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie. Awanse otrzymały Anna Łuszcz, Magdalena Kaszycka-Rynia, Barbara Kajda, Agata Hrabia, Aneta Krupnik i Izabela Kotula.