W środę, 26 września 2012 r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.


5. Sprawozdanie Biura Promocji i Współpracy z realizacji zadań z zakresu promocji Powiatu Krakowskiego, kultury, turystyki i sportu oraz współpracy zagranicznej w 2012 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu w Krakowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łazach w celu utworzenia Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Skale wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.
9.    Sprawy bieżące.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.