Lp.

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

23 października godz. 10.00 wyjazd
ze Starostwa

Kontrola Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach w zakresie warunków socjalnych oraz w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2011 roku.

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

30 października godz. 14.30

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

30 października godz. 11.00

4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

16 października godz. 10.00

Posiedzenie wyjazdowe do Rudawy

5.

Komisja Edukacji Publicznej

29 października godz. 14.30

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

30 października godz. 12.30

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

22 października godz. 10.00

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

30 października godz. 10.00

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

23 października godz. 9.00

Komisja wyjazdowa do Krzeszowic

XXIV  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie  31 października 2012 r. godz. 9.30.

Sesja dotycząca edukacji, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w Powiecie Krakowskim.