W środę, 31 października 2012r. o godz. 9.30, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXIV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

 Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie. 

  4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
  5. Informacja dotycząca edukacji, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w Powiecie Krakowskim.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2013 r.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wnioski i oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie obrad.