Lp.

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

5 grudnia godz. 11.00

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

5 grudnia godz. 14.3011 grudnia godz. 13.30 posiedzenie
z udziałem Przewodniczących Komisji Stałych i Zarządu Powiatu

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

28 grudnia godz. 8.30

4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

 4 grudnia godz. 9.00

5.

Komisja Edukacji Publicznej

28 grudnia godz. 9.00

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 5 grudnia godz. 12.30

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 4 grudnia godz. 8.00

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 20 grudnia godz. 13.00

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 4 grudnia godz. 12.00

Spotkanie opłatkowe – 20 grudnia godz. 14.00 – sala obrad Starostwa Powiatowego.

 

XXVI  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 28 grudnia  2012 r. godz. 9.30.

 

Sesja dotycząca  budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 2013.

– Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na rok 2013.

– Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy Komisji Rady na rok 2013.