Lp.           

Nazwa Komisji

Data

1.   

Komisja Rewizyjna

 

 

20 listopada godz. 10.00
(wyjazd ze Starostwa)

Kontrola DPS w Batowicach  w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2011 r. oraz warunków socjalno-bytowych pensjonariuszy

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

 

 

27 listopada godz. 9.00

posiedzenie wyjazdowe na obiekt „Świnna Poręba”

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

20 listopada godz. 9.00

4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

27 listopada godz. 8.00

5.

Komisja Edukacji Publicznej

26 listopada godz. 12.00

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej   

 

27 listopada  godz. 9.00

posiedzenie wyjazdowe  na obiekt „Świnna Poręba”

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

26 listopada godz. 10.00

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

27 listopada  godz. 9.00

posiedzenie wyjazdowe  na obiekt „Świnna Poręba”

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

27 listopada godz. 8.00

 

XXV  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie  28 listopada 2012 r. godz. 9.30.

Sesja dotycząca  infrastruktury i dróg Powiatu Krakowskiego.