Grudzień 2012

Uchwalono budżet na 2013 rok

31 grudnia 2012|

     W piątek, 28 grudnia br. na XXVI zwyczajne sesji Rady Powiatu w Krakowie radni uchwali budżet Powiatu Krakowskiego na 2013 rok. Dochody zaplanowane zostały na poziomie 142 078 148 zł, w tym dochody własne 80 969 535 zł, subwencja ogólna 39 276 765 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 19 894 932 zł oraz środki zagraniczne 1 936 916 zł. W budżecie ujęto wydatki w kwocie 138 971 588 zł, w tym wydatki bieżące 132 980 781 zł oraz majątkowe 5 990 807 zł. Najwięcej środków Powiat Krakowski przeznaczy na oświatę i edukację – 38 171 478, 37 157 747 zł na pomoc społeczną, 16 650 541 zł na drogi oraz 26 513 084 zł na administrację publiczną. Podczas sesji radni podjęli także uchwały:  

Godziny pracy Starostwa 31 grudnia br.

28 grudnia 2012|

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek, 31 grudnia br. Starostwo Powiatowe w Krakowie i jego Filie w Krzeszowicach, Skawinie i Węgrzcach pracować będą w godzinach 7.30 – 15.30. Podstawa Prawna: Zarządzenie Starosty Krakowskiego Nr 92/2012 z

Spotkanie opłatkowe w Starostwie

27 grudnia 2012|

     W czwartek, 20 grudnia br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie w spotkaniu opłatkowym wzięli udział samorządowcy z powiatu krakowskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele gmin, pracownicy starostwa oraz powiatowych jednostek. W świąteczny nastrój wprowadzili zebranych harcerze z Podkrakowskiego Hufca ZHP oraz Hufca ZHP z Krzeszowic, którzy jak co roku, przekazali na ręce przewodniczącego Rady Tadeusza Nabagło oraz starosty Krakowskiego Józefa Krzyworzeki, tradycyjne światełko pokoju. Następnie wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa udzieli oraz poświęcił opłatki ks. Leszek Garstka, proboszcz Parafii pw. Św. Szczepana w Krakowie. Po oficjalnej części, w takcie której życzono sobie spokojnych i rodzinnych świąt oraz wszelkiej pomyślności, szczególnie w codziennej samorządowej pracy, rozpoczęło się składanie życzeń, któremu towarzyszył występ Chóru Cantabile ze Słomnik, który wykonał tradycyjne polskie kolędy i pastorałki.

Boże Narodzenie 2012 r.

20 grudnia 2012|

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Krakowskiego życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Nadchodzący zaś 2013 rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń!   Tadeusz

Biuletyn Powiatu Krakowskiego

20 grudnia 2012|

Biuletyn Samorządowy "Powiat Krakowski"  W numerze: - Powiat Krakowski w latach 2010-12 - Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z życia samorządu - Inicjatywy, inwestycje, remonty - Fotorelacje, wydarzenia, opinie - Sprawy mieszkańców powiatu - Bezpieczeństwo, zdrowie, pomoc społeczna. Zapraszamy

Komunikat Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

19 grudnia 2012|

     Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, iż wydawanie wypisów i innych materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 31.12.2012 r. odbywać się będzie w godzinach od 7.30

Hipoterapia w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach

19 grudnia 2012|

     Zajęcia z hipoterapii i zoo-terapii dla osób niepełnosprawnych były prowadzone na terenie Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach od czerwca do 15 grudnia 2012r. Realizacja tej formy rehabilitacji było możliwe dzięki pozyskanemu grantowi ze środków PFRON, z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które zostało zlecone Stowarzyszeniu – Towarzystwu Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach przez Powiat Krakowski, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert. Beneficjentami projektu pn. „Hipoterapia i elementy zoo-terapii dla osób niepełnosprawnych” były osoby zamieszkałe na terenie powiatu krakowskiego, które na co dzień przebywają w placówkach domów pomocy społecznej, bądź korzystają ze wsparcia społecznego – Środowiskowych Domów Samopomocy. W projekcie wzięło udział 59 osób niepełnosprawnych z DPS: Więckowice, Owczary, Czerna, Karniowice oraz uczestnicy z ŚDS: Wola Zachariaszowska i Wola Kalinowska.

Poniedziałek, 24 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie

18 grudnia 2012|

     Uprzejmie informujemy, że Wigilia - poniedziałek, 24 grudnia 2012 r. jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Krakowie oraz jego Filiach: Krzeszowice, Skawina, Węgrzce. Podstawa prawna: Zarządzenie Nr  137/2011 Starosty Krakowskiego