Lp. 

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

12 marca godz. 10.00

(spotkanie w Starostwie)

 Kontrola Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w zakresie wydatkowania środków finansowych z budżetu Powiatu w 2012 roku.

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

19 marca godz. 14.30

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

20 marca godz. 9.00

4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

19 marca godz. 8.00

5.

Komisja Edukacji Publicznej

18 marca godz. 14.30

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

19 marca godz. 12.30

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

11 marca godz. 10.00

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

19 marca godz. 9.30

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

26 marca godz. 12.00 posiedzenie wyjazdowe do Białego Kościoła

XXIX  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie odbędzie się 20 marca  2013 r. godz. 9.30.

Sesja dot. promocji i ochrony zdrowia.

– Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocję zdrowia.

– Sprawozdanie Starosty z wykonania zadań i gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym za rok 2012.

– Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.