W środę, 27 lutego br. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Wręczenie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali Złotych za Długoletnią Służbę oraz Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę dla zasłużonych pracowników Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.

4. Przyjęcie protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

6. Informacja dotycząca działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz informacja o rynku pracy Powiatu Krakowskiego w 2012 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Słomniki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Krakowskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.

10. Sprawy bieżące.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad.