Marzec 2013

Dni Języka Polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach

29 marca 2013|

     W dniach 25 i 26 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach odbyły się XIV Dni Języka Polskiego. Ta coroczna inicjatywa pokazuje, że spotkania z literaturą i językiem polskim mogą być nieschematyczne, twórcze i

XIII Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie

28 marca 2013|

     We wtorek, 26 marca br. już po raz trzynasty odbył się w Zespole Szkól Techniczno Ekonomicznych w Skawinie Turniej Wiedzy o Europie. Wzięły w nim udział reprezentacje dziewięciu szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krakowskiego: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego z Czernichowa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Giebułtowa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Liceum Ogólnokształcące z Krzeszowic, Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000“ z Piekar, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych ze Skały, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Katolickich Szkół i Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych ze Skawiny. Wyniki rywalizacji indywidualnej:

Dzień Patrona w Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach

28 marca 2013|

     Każdego roku 24 marca Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach obchodzi Dzień Patrona Liceum – Tadeusza Kościuszki. W tym roku wyjątkowo, był to 25 marca. Osoba Patrona, to postać szczególna, powinna budzić szacunek, być przykładem patriotyzmu ale przede wszystkim uosabiać najwyższe standardy człowieczeństwa i poprzez to inspirować. Tadeusz Kościuszko to przykład patriotyzmu, altruizmu, odpowiedzialności, poświęcenia, otwartości na świat, to także przykład profesjonalizmu osiągniętego w wyniku wszechstronnej edukacji, otwartości poznawczej, determinacji, twórczej pasji, postawy egalitaryzmu społecznego wykraczającej poza swoją epokę. Kiedy, 24 marca w 1794 roku uroczystą przysięgą na rynku krakowskim Tadeusz Kościuszko został zaprzysiężony na Naczelnika powstania, powiedział: „Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego.”

Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole

26 marca 2013|

     W poniedziałek, 25 marca br. w sali konferencyjnej Hotelu Galaxy w Krakowie odbyła się konferencja „UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI W SZKOLE – realizowanie zaleceń z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne”. Organizatorami były Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego w Krakowie, Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Terapii i Rozwoju Open Medical w Krakowie. Na konferencję przybyło blisko 100 osób pracujących z dziećmi w placówkach oświatowych na terenie powiatu krakowskiego, szczególnie w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz pracownicy wszystkich funkcjonujących w powiecie poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

26 marca 2013|

     W piątek, 22 marca br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Głównym tematem spotkania było podsumowanie stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu krakowskiego w 2012 roku oraz omówienie programu działań na 2013 rok. O realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2008 – 2013 – „Bezpieczny Powiat Krakowski” mówili Halina Gociewicz, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Dariusz Pocięgiel, komendant Powiatowy Policji w Krakowie. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2012 omówił Józef Krzyworzeka, starosta krakowski. Następnie Krzysztof Petryniak, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawił „Program działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na rok 2013”. Posiedzenie zakończyło zatwierdzenie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2013. W posiedzeniu udział wzięli:

Uwaga dzwoni “wnuczka”

26 marca 2013|

     Od kilku tygodni do policjantów w Powiecie Krakowskim napływają informacje o wzroście aktywności przestępców działających metodą “na wnuczka”. Sposób działania oszustów znany jest od kilku lat i w swojej podstawowej wersji się nie zmienia. W większości przypadków kobieta dzwoni i w czasie rozmowy telefonicznej sonduje, czy ma do czynienia z osobą starszą. Zaraz też mówi, że właśnie zdarzyła się jej życiowa szansa na przykład zakupu jakiejś wartościowej rzeczy po niezwykle niskiej cenie, albo spotkało ją coś złego, może to być wypadek samochodowy, choroba lub inne nieszczęście. Żeby pomyślnie rozwiązać tę sytuację potrzebna jest jej natychmiastowa pomoc materialna. I tu pada kwota pieniędzy, o którą “wnuczka” pilnie prosi.

Wicemistrz Ortografii Niemieckiej

26 marca 2013|

    Michał Lewowicki, uczeń klasy II Technikum Architektury Krajobrazu w Giebułtowie, został uhonorowany tytułem Wicemistrza Ortografii Niemieckiej, zajmując III miejsce w Ogólnopolskim Dyktandzie Języka Niemieckiego „Das Deutsch Diktat”. W ubiegłym roku Michał zajął 16 miejsce

Zainaugurowano cykl turniejów szermierczych dla dzieci o Puchar Żubrów

26 marca 2013|

     Turniejem rozegranym w sobotę, 16 marca 2013 roku, rozpoczęta została nowa edycja “Cyklu turniejów szermierczych dla dzieci o Puchar Żubrów”. Na planszach hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, walki toczyli najmłodsi szermierze – szpadziści. Łącznie wystartowało 124 uczestników, oddzielnie w poszczególnych kategoriach wiekowych: