Ustawa o kierujących pojazdami wprowadziła w styczniu tego roku zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia składa wniosek w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego. W systemie informatycznym Centralnej Ewidencji Kierowców zakładany jest wtedy profil kandydata na kierowcę z unikalnym numerem identyfikacyjnym. Z tym numerem kandydat udaje się do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców w celu odbycia szkolenia, a później na egzamin. Zarówno Ośrodek Szkolenia Kierowców jak i ośrodek egzaminowania odnotowują w systemie informatycznym wyniki kandydata, a po zdanym egzaminie zlecają wykonanie prawa jazdy. Gotowe prawo jazdy kandydat odbiera w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Szczegółowe informacje o sposobie postępowania można znaleźć na karcie informacyjnej procedury K-20 – Wydanie prawa jazdy opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Czy prawo jazdy jest już gotowe do odbioru można sprawdzić na stronie: https://www.kierowca.pwpw.pl/