Lp.

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

 18 kwietnia godz. 10,00 wyjazd ze Starostwa

 Kontrola Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łazach w zakresie wydatkowania środków finansowych w 2012 r. oraz warunków socjalnych

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

19 kwietnia godz. 14.30

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

22 kwietnia godz. 9.00

4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

16 kwietnia godz. 12.00 posiedzenie wyjazdowe do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

5.

Komisja Edukacji Publicznej

22 kwietnia godz. 8.30

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

19 kwietnia godz. 12.30  (wspólne posiedzenie z Komisją Rozwoju Wsi)

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

16 kwietnia godz. 10.00

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

19 kwietnia godz. 12.30

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

17 kwietnia godz. 12.00 posiedzenie wyjazdowe do Biblioteki w Jerzmanowicach

 

 XX  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 22 kwietnia  2013 r. godz. 9.30.

Sesja dot. pomocy społecznej

– Sprawozdanie Dyrektora PCPR z działalności Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

– Informacja dot. środków zewnętrznych pozyskiwanych przez powiat krakowski.