W poniedziałek, 22 kwietnia br. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Wręczenie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medali Złotych za długoletnią służbę” oraz „Medali Srebrnych za Długoletnią służbę” dla zasłużonych pracowników Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.

4. Wręczenie odznaczenia „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

5. Przyjęcie protokołu z XXIX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

6. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

7. Informacja dotycząca środków zewnętrznych pozyskiwanych przez Powiat Krakowski.

8. Sprawozdanie Dyrektora PCPR z działalności Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego przyjętej uchwałą Nr XXIX/303/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 20 marca 2013 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie – internat, sala gimnastyczna, stołówka.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie termomodernizacji budynku administracyjno-warsztatowego, hali nr 1 i 3 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Żwirki i Wigury 17 w Skawinie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.

17. Sprawy bieżące.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wnioski i oświadczenia radnych.

20. Zamknięcie obrad.