Maj 2013

XXII Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego

28 maja 2013|

     W piątek, 24 maja br. dwie skawińskie instytucje: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej oraz Centrum Kultury i Sportu zorganizowały XXII Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego. Koordynatorami Przeglądu byli Agnieszka Janicka-Surowiec, Anna Kukla oraz wicedyrektor Ośrodka Grzegorz Kubicki. W organizację zaangażowali się wszyscy nauczyciele i wychowawcy oraz znaczna część uczniów. Przegląd stał się okazją do uhonorowania wieloletnich przyjaciół szkoły. Kapituła Przyjaciół Młodych Artystów działająca w Ośrodku przyznała doroczny ORDER SERCA SERC. Tym razem otrzymali go Urszula Stochel, wicestarosta powiatu krakowskiego oraz Fundacja „Dar Serca – Skawina” za wsparcie działań SOSzW w Skawinie oraz jego niepełnosprawnych uczniów. Przegląd cieszy się dużym zainteresowaniem ośrodków, które wyrażają chęć udziału w imprezie. W tegorocznej edycji imprezy zorganizowanej przez SOSzW w Skawinie udział wzięło 16 zespołów z Małopolski, m.in. ze Skawiny, Krakowa, Bochni, Wieliczki, Oświęcimia i Olkusza.

Telefon Bezpieczeństwa dla turystów

27 maja 2013|

     1 czerwca rusza Telefon Bezpieczeństwa dla turystów, który w tym roku został po raz pierwszy zintegrowany z Polskim Systemem Informacji Turystycznej. W godzinach 8.00-18.00 a od 1 czerwca do 30 września w godzinach 08:00-22:00

Dzień Kadeta w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

23 maja 2013|

     W niedzielę, 19 maja br. odbył się festyn z okazji Dnia Kadeta dla mieszkańców miasta i gminy Skała. Organizatorem był Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, a patronat nad nim sprawowali Starosta Krakowski i Burmistrz Miasta i Gminy Skała. Festyn był kontynuacją Dnia Otwartego Zespołu Szkół w Skale, z dnia 15 maja, podczas którego odbyły się awanse uczniów klas mundurowych na wyższe stopnie. Obydwie imprezy miały na celu przedstawienie mieszkańcom miasta oferty Zespołu Szkół oraz głównych zadań, celów i działań Szkoły. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Skale, celebrowana przez proboszcza ks. kanonika Jana Robaka. Po niej odbył się uroczysty przemarsz wszystkich uczestników na Plac Konstytucji 3 Maja w Skale. Wśród przybyłych gości byli m.in. przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, radny powiatowy Leszek Dolny, burmistrz Miasta i Gminy Skała Tadeusz Durłak, przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Penkala, wójt gminy Sułoszowa Stanisław Gorajczyk, komendant Policji Powiatowej Dariusz Pocięgiel, dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej mł. bryg. Jacek Kukuła, mjr Zbigniew Morawski, proboszcz Parafii Sułoszowa ks. Leszek Kołczyk.

Rodzina na medal

21 maja 2013|

     W sobotę, 18 maja br. na boisku kompleksu Orlik w Krzeszowicach odbył się pierwszy rodzinny turniej sportowy pt. „RODZINA NA MEDAL” zrealizowany przez fundację „Kobieta w Regionie” z Tenczynka. Do udziału w turnieju zgłosiły się 24 rodziny, które wspólnie stanęły do walki, by osiągnąć najlepszy rezultat w 5 konkurencjach sportowych tj.: bieg na 50 metrów, skok w dal, rzut piłką lekarską, bieg wahadłowy i wykonanie największej ilości „brzuszków”. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał pan Paweł Czyż, który nadzorował i koordynował przebieg turnieju. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono trzy drużyny, które uzyskały najlepsze wyniki sportowe i zajęły najwyższe miejsca na podium:

XXXI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

20 maja 2013|

     W środę, 29 maja br. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie. 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

GRUNDTVIG – III. spotkanie partnerskie

20 maja 2013|

     W czwartek, 16 maja br. w sali obrad Starostwa Krakowskiego odbyła się konferencja w ramach projektu GRUNDTVIG - III. spotkanie partnerskie. W sierpniu 2011 roku Konwent Bonifratrów w Konarach przystąpił do unijnego projektu GRUNDTVIG

Dzień Otwarty w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

20 maja 2013|

     W środę, 15 maja br. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale odbył się Dzień Otwarty. Był to szczególny dzień w pracy Szkoły, którą odwiedziło wielu młodych ludzi z sąsiadujących gimnazjów w Skale, Jerzmanowicach, Sułoszowej, Iwanowicach, którzy zainteresowani są kontynuowaniem nauki w proponowanych przez nas klasach liceum i technikum. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele władz Powiatu Krakowskiego – wicestarosta Urszula Stochel, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło oraz dyrektor Wydziału Edukacji Lidia Pycińska, a także reprezentanci 5 Batalionu Dowodzenia w Rząsce – ppłk Zbigniew Ryś i kpt. Krystian Pawłowski, Komendy Straży Pożarnej w Krakowie – z-ca komendanta Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 kpt. Zbigniew Głąb, dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dr hab. inż. Piotr Łebkowski oraz prodziekan ds. studenckich dr Dariusz Sala, dyrektorzy i nauczyciele z zaproszonych gimnazjów oraz przyjaciele szkoły.

Krzeszowicka młodzież we Francji

20 maja 2013|

     Uczniowie dwóch krzeszowickich szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza przebywali na wymianie w francuskim mieście Chaumes en Brie, które jest miastem partnerskim dla Krzeszowic. Opiekunkami młodzieży były nauczycielki języka francuskiego Anna Kitkai oraz Dominika Radzięty. Uczniowie gościli u rodzin francuskich, dzięki czemu mogli szkolić język francuski, poznać zabytki, kulturę, historię Francji, w tym Paryża, a także degustować wspaniałą, francuską kuchnię.