Lp. 

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

 21 maja godz. 10.00

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

 28 maja  godz. 14.30

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 29 maja godz. 9.00

4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

 21 maja  godz. 12.00

5.

Komisja Edukacji Publicznej

 27 maja godz. 14.30

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 28 maja  godz. 12.30 

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 14 maja godz. 10.00

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 21 maja godz. 9.00

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 28 maja godz. 10.30

XXXI  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 29 maja  2013 r. godz. 9.30.

Sesja dot. bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

– Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim.
– Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony p. poż. oraz zagrożeniach pożarowych powiatu krakowskiego.

– Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły  w powiecie krakowskim w 2012 roku.
– Sprawozdanie z realizacji w roku 2012 programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2008 – 2013.

– Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego.