Czerwiec 2013

Czy Polska szkoła jest gotowa na zmiany?

27 czerwca 2013|

     W czwartek, 20 czerwca br. w sali obrad Starostwa Powiatowego Krakowie odbyła się konferencja „Strategia Kształcenia Wyprzedzającego – Innowacyjny Program Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych” zorganizowana przez Wydział Edukacji, którą otworzyły wicestarosta powiatu krakowskiego Urszula Stochel

KOMUNIKAT DOT. DPS w OJCOWIE

25 czerwca 2013|

      We wtorek, 25 czerwca 2013 r. w związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi oraz brakiem wody starosta krakowski Józef Krzyworzeka w godzinach porannych skontrolował sytuację w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Ojcowie,

SZANSA DLA MŁODYCH!!!

25 czerwca 2013|

     Na ręce starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki wpłynęło zaproszenie dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, w którym JM Rektor prof. zw. dr hab. inż.

„Karuzela Marzeń 2013”

25 czerwca 2013|

     W niedzielę, 23 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Michałowicach miał miejsce Powiatowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich „Karuzela Marzeń”, realizowany już po raz piąty. Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku projekt przeprowadzony był przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego. Komisja w składzie: Iwona Futro-Stepan, Grażyna Skotnicka, Krystyna Hussak-Przybyło, po obejrzeniu 9 spektakli: 1. Grupa „akuku” z Michałowic, spektakl „Niezawodna broń” (Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach); 2. Grupa „Kleks” z Iwanowic, spektakl „Tomcio Paluszek” (Szkoła Podstawowa w Iwanowicach); 3. Teatrzyk szkolny „Ale heca” z Racławic, spektakl „Tropiciele” (Szkoła Podstawowa w Racławicach); 4. Grupa „Pestka” z Krakowa, spektakl „Siedem Ziarnek” (Młodzieżowy Dom Kultury, al. 29-listopada); 5. Grupa „Pod Wyrwikoszem” z Pcimia, spektakl „Tuwim FM” (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu); 6. Grupa „Raz-Dwa-Trzy” z Kluczy, spektakl „Za maską” (Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach); 7. Grupa z Raciborowic, spektakl „Czarna sukienka” (Zespół Szkół w Raciborowicach); 8. Teatr na Słonecznym Wzgórzu, spektakl „Kopciuszek” (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zelkowie); 9. Grupa „Biedronki” z Widomej, spektakl „Kot w butach|” (Szkoła Podstawowa w Widomej), przyznała kolejno miejsca:

Komunikat Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

20 czerwca 2013|

W związku z koniecznością wdrożenia nowej wersji systemu informatycznego V-System obsługującego cyfrową bazę danych stanowiącą Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, iż wystąpią utrudnienia dla korzystających

Międzynarodowa konferencja

20 czerwca 2013|

     W piątek, 14 czerwca br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyła się polsko- czeska konferencja zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie pt: “Teoria i praktyka w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w polskim i czeskim systemie oświaty” pod patronatem starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki. Uczestników oraz zaproszonych gości powitała dyrektor Ośrodka Grażyna Wójcik, byli wśród nich min. wicestarosta powiatu krakowskiego Urszula Stochel, członek Zarządu Powiatu Adam Wójcik, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie Lidia Pycińska, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie Krzysztof Gerc oraz dyrektorzy i nauczyciele z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, w tym z partnerskiego miasta Roztoki.       Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń między nauczycielami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce i w Czechach. Konferencję rozpoczął wykład o polskim i czeskim systemie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Bezpłatne badania dla kobiet

19 czerwca 2013|

W ramach realizacji programu profilaktycznego „ Program  wczesnego wykrywania raka sutka-badania mammograficzne”  zapraszamy Mieszkanki Powiatu Krakowskiego  w wieku 40-49 lat oraz powyżej 69 roku życia na bezpłatne badania mammograficzne. Badanie będzie można wykonać w dniach:

XXXII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

18 czerwca 2013|

     W środę, 26 czerwca br. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie. 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2012 r. – zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2013 r. dotyczącej zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2012 r.