Komunikat_baza_danych

W związku z koniecznością wdrożenia nowej wersji systemu informatycznego V-System obsługującego cyfrową bazę danych stanowiącą Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, iż wystąpią utrudnienia dla korzystających z danych zawartych w wyżej wymienionym zasobie.

Utrudnienia w obsłudze nastąpią od dnia 19.07.2013 r. do dnia 5.08.2013 r. w siedzibie tutejszego Wydziału przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie.