Czerwiec 2013

V edycja konkursu biologicznego dla gimnazjalistów „Zdrowa inwestycja”

12 czerwca 2013|

     W piątek, 7 czerwca br. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie odbył się III etap V edycji konkursu biologicznego dla gimnazjalistów przebiegającego pod hasłem „Zdrowa inwestycja”. Zmagania uczniów obserwowały Urszula Stochel, wicestarosta powiatu krakowskiego i Lidia Pycińskia, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie. Patronat Honorowy nad konkursem objęli Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, dr hab. med. Rafał Niżankowski, małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów. I etap konkursu – szkolny – został przeprowadzony w gimnazjach. Polegał on na rozwiązaniu testu wiedzy. Trzy osoby, które w danym gimnazjum uzyskały największą liczbę punktów zostały zakwalifikowane do etapu II i od tego momentu zaczęły stanowić zespół. W II etapie uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować i wykonać plakat zatytułowany „Zdrowa inwestycja” oraz przekazać go do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Komisja Konkursowa dokonała oceny dostarczonych prac i przyznała punkty. Na tym etapie wyniki rywalizacji wyglądały następująco:

Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne na terenach zagrożonych powodzią

06 czerwca 2013|

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, w związku z występującym zagrożeniem powodziowym na terenie powiatu krakowskiego, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie na bieżąco informacji nt. zdarzeń mogących stanowić zagrożenie epidemiczne dla obiektów

Starosta krakowski wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe

05 czerwca 2013|

W środę, 5 czerwca 2013 r. od godz. 12.00 starosta krakowski Józef Krzyworzeka, na podstawie art.34 ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku poz. 595), mając na uwadze

Nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

05 czerwca 2013|

     W związku z zagrożeniem powodziowym, jakie wystąpiło na terenie powiatu krakowskiego, we wtorek 4 czerwca br. starosta krakowski Józef Krzyworzeka zwołał w trybie nadzwyczajnym posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkanie przybyli kierownicy zespolonych

XIII Harcerski Rajd Turystyczny

05 czerwca 2013|

     W dniach 31 maja – 2 czerwca 2013r. odbył się XIII Harcerski Rajd Turystyczny im. Olgi Drahonowskiej- Małkowskiej, którego organizatorem był Hufiec ZHP Krzeszowice. Tegoroczny Rajd odbywał się pod hasłem „Znajdź swój żywioł”. Ponad 140 harcerzy i zuchów z terenu powiatu krakowskiego przez 3 dni gościło na terenie gminy Krzeszowice. Tematyka XIII HRT związana była z czterema żywiołami – wodą, ogniem, powietrzem i ziemią. Każdy z czterech pionów wiekowych miał za zadanie odnaleźć swój żywioł, wykonując w tym celu różne, ciekawe zadania. Zuchy poszukiwały żywiołu wody, harcerze ziemi, harcerze starsi ognia, a wędrownicy powietrza. Głównym celem imprezy było przybliżenie postaci założycielki harcerstwa Olgi Drahonowskiej – Małkowskiej, która urodziła się w Krzeszowicach w 1888r. Komendantką rajdu była przewodniczka Agnieszka Piórko, która wraz z koordynatorami poszczególnych tras oraz całą kadrą Hufca, dbała by wszystko odbywało się jak należy.

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu czerwcu 2013 r.

04 czerwca 2013|

Lp.            Nazwa Komisji Data 1. Komisja Rewizyjna 11 czerwca godz. 10.00 –wyjazd ze Starostwa Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Owczarach w zakresie wydatkowania środków finansowych  na remonty w 2012 r. oraz warunków socjalno-bytowych pensjonariuszy. 2.