Lipiec 2013

Święto Policji

30 lipca 2013|

     W poniedziałek, 29 lipca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Udział w niej wzięli starosta krakowski Józef Krzyworzeka, wicestarosta Urszula Stochel, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz

Studenci Uniwersytetu Lwowskiego w Starostwie Powiatowym w Krakowie

27 lipca 2013|

    W środę 24 lipca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki, przewodniczącego rady powiatu Tadeusza Nabagło, członka zarządu powiatu Adama Wójcika i dyrektora wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Piotra Zymona z grupą 30 studentów geografii Uniwersytetu Lwowskiego. Przedstawiciele władz samorządowych przywitali przybyłych gości, po czym starosta Józef Krzyworzeka poprowadził prezentację multimedialną, w której przybliżył młodzieży powiat krakowski, jego walory gospodarcze i turystyczne. Następnie studenci z pomocą tłumacza i zarazem opiekuna grupy pana Jurija Zinko zadawali pytania dotyczące polityki, finansów, inwestycji i ochrony środowiska. Dyskusja przebiegła w bardzo miłej atmosferze i została zakończona wzajemną wymianą upominków. Organizacja spotkania była możliwa dzięki długoletniej współpracy Ojcowskiego Parku Narodowego z Uniwersytetem we Lwowie. Studenci od 15 lat corocznie odbywają 2-tygodniowe praktyki w polskim parku narodowym.

DOŻYNKI POWIATOWE ODWOŁANE

25 lipca 2013|

     Z wielką przykrością informujemy, że na skutek klęski powodzi, która nawiedziła kilka podkrakowskich gmin władze Powiatu Krakowskiego postanowiły  odstąpić od organizacji dożynek powiatowych, które zaplanowane były na niedzielę 25 sierpnia br. w Rzeszotarach

Jubileusz krakowsko-bawarskiej współpracy

25 lipca 2013|

     W dniach 13-16 lipca br. delegacja Rady Powiatu w Krakowie, w skład której weszli radni powiatowi, posłanka do Parlamentu Europejskiego Róża Thun, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Komendant Miejski Policji w Krakowie Wadim Dyba, wzięła udział w uroczystych obchodach jubileuszu 10-lecia podpisania umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Krakowskim i Powiatem Monachijskim, które obyły się w Monachium.      W trakcie uroczystej gali spotkały się osoby, które na przestrzeni ostatniej dekady współtworzyły i uczestniczyły w krakowsko-bawarskim partnerstwie, m.in. były starosta krakowski Jacek Krupa oraz były starosta monachijski Heiner Janik, którzy w 2003 roku podpisali umowę o współpracy.      Starosta krakowski Józef Krzyworzeka w swoim wystąpieniu podsumował dziesięć lat współpracy, wskazywał wspólne dokonania, szczególnie w kontaktach międzyludzkich, dzięki którym udało się przezwyciężyć wiele polsko-niemieckich stereotypów oraz zbudować trwałe i silne więzi. „Chcę dokonać swoistego podsumowania naszego partnerstwa jednym zdaniem – „10 lat – 3650 dni – ponad 6000 spotkań”. I nawet, jeśli w to stwierdzenie zakradł się jakiś mały statystyczny błąd, to doskonale oddaje ono charakter naszej dotychczasowej współpracy” – mówił starosta Krzyworzeka. „Nie sposób przypomnieć w tym miejscu wszystkich spotkań. Wspaniałych i szczęśliwych momentów nie brakowało. Wielką radością było dla władz samorządowych powiatu krakowskiego każde spotkanie, w którym w Monachium lub w Krakowie udział wzięli artyści, rolnicy, strażacy, młodzież, sportowcy czy samorządowcy. Dla każdej, z wymienionych grup kontakty z przedstawicielami tych dziedzin z powiatu monachijskiego, były nie tylko wielkim przeżyciem, ale źródłem wiedzy, inspiracji czy  szansą wymiany i podglądnięcia doświadczeń partnerów” – podsumowywał Józef Krzyworzeka.      Podczas wizyty w Powiecie Monachijskim delegacja wraz z członkami Rady Powiatu Monachijskiego wzięła udział w uroczystym, ekumenicznym nabożeństwie odprawionym przez ks. dr Walochę w kościele św. Brata Klausa w Waldperlach, a także obchodach historycznego widowiska „Wesele w Landshut”, a starosta Józef Krzyworzeka wraz z starosta monachijską Johanną Rumschöttel również w spotkaniu z premierem Bawarii Horstem Seehoferem w Zamku Schleißheimer w Oberschleißheim.

MAŁOPOLSKIE ŚWIĘTO CZOSNKU ODWOŁANE !

24 lipca 2013|

     Z przykrością informujmy, że na skutek klęski powodzi, która nawiedziła gminy: Radziemice i Słomniki, Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel oraz Wójt Gminy Radziemice Tomasz Wilk, odwołali VII Małopolskie Święto Czosnku. Straty, jakie ponieśli

KOMUNIKAT – przerwa w obsłudze stron w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

17 lipca 2013|

     W związku z koniecznością wdrożenia nowej wersji systemu informatycznego V-System obsługującego cyfrową bazę danych stanowiącą Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, że wystąpią utrudnienia dla korzystających z danych zawartych w ww. zasobie w siedzibie Wydziału przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie.             Utrudnienia w obsłudze nastąpią od dnia 19.07.2013r. (włącznie) do dnia 05.08.2013 (włącznie). I. Od dnia 19.07.2013r. (włącznie) do dnia 24.07.13 (włącznie) oraz w dniu 05.08.2013r. Wyłączona będzie obsługa stron w zakresie: wydawania wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, wydawania zaświadczeń i kopii dokumentów, wydawania kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej, udostępniania informacji dla rzeczoznawców majątkowych, wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów, uzgadniania projektów w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, dokonywania wpłat w Kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. II. Od dnia 19.07.2013r. (włącznie) do dnia 05.08.2013r. (włącznie) Wyłączona będzie obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie:

Wakacyjna Kropla Krwi 2013 w powiecie krakowskim rozpoczęta – KONKURS

17 lipca 2013|

       Dla honorowych dawców krwi z terenu powiatu krakowskiego przygotowano konkurs. Każdy honorowy krwiodawca zamieszkały na terenie powiatu krakowskiego, który co najmniej dwukrotne odda krew pełną lub osocze w okresie od 1 czerwca do 15 października 2013 r. podczas akcji krwiodawstwa zorganizowanej na terenie powiatu krakowskiego lub w placówce publicznej służby krwi na terenie województwa małopolskiego weźmie udział w losowaniu cennych nagród. Przy czym co najmniej jedno oddanie musi odbyć się na terenie powiatu krakowskiego, drugie może odbyć się w placówce publicznej służby krwi. Szczegóły w regulaminie konkursu. Wakacyjna Kropla Krwi to coroczna akcja polegająca na promocji honorowego krwiodawstwa i pozyskaniu jak największej ilości krwi w okresie jej największych niedoborów czyli w czasie wakacyjno-urlopowym. Akcja rozpoczęła się 1 czerwca i trwała będzie do 30 września 2013 r. na terenie całego powiatu krakowskiego ziemskiego.

Jubileusz 50-lecia Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej z Cianowic

17 lipca 2013|

     W sobotę 13 lipca br. w Smardzowicach w gminie Skała, Reprezentacyjna Orkiestra Dęta z Cianowic uczestnicząc we mszy świętej z okazji odpustu ku czci św. Małgorzaty, rozpoczęła świętowanie jubileuszu 50-lecia swojego istnienia. Po skończonej liturgii obchody jubileuszu przeniosły się na teren RSP w Cianowicach. Wszystkich przybyłych gości przywitał dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale Grzegorz Kowalik, który również przeczytał list gratulacyjny starosty krakowskiego dla Orkiestry Dętej z Cianowic. Historię orkiestry przybliżyła wszystkim gościomJolanta Niemiec, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Cianowic, następnie przedstawiciele cianowickiej orkiestry wręczyli osobom zasłużonym dla rozwoju zespołu dyplomy uznania. Wyróżnieni zostali: Zygmunt Zdybał, Zygmunt Calik, Tadeusz Grudnik, Marian Durłak, Władysław Rosa, Władysław Pelut, Zygmunt Leśniewski, Kazimierz Rosa, Stanisław Żuchowicz, Stanisław Kubiak, Jan Warszawski, Piotr Święchowicz i Dariusz Leśniewski. Po uhonorowaniu zasłużonych głos zabrał burmistrz Miasta i Gminy Skała Tadeusz Durłak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Skały Zygmunt Dercz oraz Zygmunt Zdybał – jeden z założycieli orkiestry. Wszyscy panowie w krótkich przemówieniach przywoływali różne wspomnienia z dziejów orkiestry oraz życzyli jej dalszego, dynamicznego rozwoju. Oficjalną część uroczystości zakończyła Jolanta Niemiec wręczając orkiestrze jubileuszowy tort. Część rozrywkowa rozpoczęła się koncertem Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej z Cianowic w imponującym 52 osobowym składzie.