starostwo_slowackiegoW czwartek, 11 lipca br. o godz. 17.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego przyjętej Uchwałą Nr XXIX/303/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 20 marca 2013 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2013.

5. Zamknięcie obrad.