Październik 2013

3 listopada żałoba narodowa

31 października 2013|

     W niedzielę, 3 listopada br. odbędzie się pogrzeb byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski ogłosił na ten dzień jednodniową żałobę narodową. Tadeusz Mazowiecki był pierwszym niekomunistycznym premierem Polski po 1989 roku,

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu październiku 2013 r.

24 października 2013|

  Lp.            Nazwa Komisji Data   1.    Komisja Rewizyjna   22 października godz. 12.00 Kontrola Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2012-2013 r.     2. Komisja Budżetu

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu wrześniu 2013 r.

24 października 2013|

  Lp.            Nazwa Komisji Data 1.    Komisja Rewizyjna     23 września godz. 10.00 zbiórka w Starostwie Kontrola Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w zakresie terminowości załatwiania spraw. 2. Komisja Budżetu i Rozwoju 24 września

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu sierpniu 2013 r.

24 października 2013|

  Lp.            Nazwa Komisji Data 1.    Komisja Rewizyjna     26.08 2013 r. godz. 12.00 Ocena wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2013 roku. Kontrola Biura ds. Funduszy Strukturalnych w zakresie pozyskiwania środków finansowych

XXXVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

23 października 2013|

     W środę, 30 października br. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XXXV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie. 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. 5. Informacja dotycząca edukacji, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w Powiecie Krakowskim.

Święto Administracji Wojskowej

23 października 2013|

 We wtorek, 22 października br. starosta krakowski Józef Krzyworzeka, przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło oraz wiceprzewodniczący Krzysztof Karczewski wzięli udział w obchodach Święta Administracji Wojskowej. Uroczystość w Klubie Garnizonowym w Krakowie rozpoczęła się od wystąpienia szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk mgr Janusza Kurzyny, który przywitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW ppłk mgr inż. Zbigniew Pustułka, który przedstawił historię terenowej administracji wojskowej na terenie dzisiejszego Małopolski w latach 1918 – 2013.

Komisja spotkała się ze studentami

22 października 2013|

     W poniedziałek, 21 października br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie obradowała Komisja Statutowo-Regulaminowa Rady Powiatu w Krakowie. Było to wyjątkowe posiedzenie ponieważ wzięli w nim udział studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy odbyli praktyczną lekcję z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego, obserwując obrady komisji. Posiedzenie rozpoczęła przewodnicząca komisji randa Anna Chrzanowska, która przywitała gości. Następnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Krzysztof Karczewski oraz sekretarz powiatu Mirosław Golanko zapoznali studentów z kompetencjami rady, komisji i zarządu powiatu. Studenci mogli zobaczyć jak pracuje komisja, m.in. opiniując przygotowane przez zarząd projekty uchwał. Na posiedzeniu zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Batowicach. Posiedzenie zakończyła dyskusja, w trakcie której studenci zadawali pytania członkom komisji.

Starosta Krakowski ogłasza konsultacje

21 października 2013|

Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie