Lp.           

Nazwa Komisji

Data

  1.   

Komisja Rewizyjna

 


22 października godz. 12.00

Kontrola Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2012-2013 r.

 

  2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

 

28 października godz. 15.00

  3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 

21 października godz. 15.30

  4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

 

22 października godz. 10.00

posiedzenie wyjazdowe do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Radziszowie

 

  5.

Komisja Edukacji Publicznej

28 października godz. 14.00

  6.

Komisja Infrastruktury
i Gospodarki Komunalnej

 

28 października godz. 12.30

  7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 

29 października godz. 10.00

  8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

29 października godz. 9.30

  9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu


22 października godz. 10.00

posiedzenie wyjazdowe do Krzeszowic

XXXVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 30 października 2013 roku godz. 9.30.

Sesja dotycząca edukacji, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w powiecie krakowskim.