Lp.           

Nazwa Komisji

Data

1.   

Komisja Rewizyjna

 

 

26.08 2013 r. godz. 12.00

Ocena wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2013 roku. Kontrola Biura ds. Funduszy Strukturalnych w zakresie pozyskiwania środków finansowych w 2012-2013 r.

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

27.08.2013 r. godz. 14.30

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 28.08.2013 r. godz. 9.00

4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

27.08.2013 r. godz. 11.30

5.

Komisja Edukacji Publicznej

26.08.2013 r. godz. 14.30

6.

Komisja Infrastruktury
i Gospodarki Komunalnej

27.08.2013 r. godz. 12.30

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

26.08.2013 r. godz. 10.00

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

27.08.2013 r. godz. 9.30

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

27.08.2013 r. godz. 11.00

XXXIV  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 28 sierpnia  2013 r. godz. 9.30.

Sesja dot. rozwoju wsi, rolnictwa i ochrony środowiska.
– Informacja dot. ochrony  środowiska i gospodarki wodnej za rok 2012.
– Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Weterynarii.
– Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu krakowskiego za I półrocze 2013 roku.
-Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu krakowskiego za I półrocze 2013 r.