Lp.           

Nazwa Komisji

Data

1.   

Komisja Rewizyjna

 

 

23 września godz. 10.00 zbiórka w Starostwie

Kontrola Wydziału Geodezji, Kartografii
i Katastru w zakresie terminowości załatwiania spraw.

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

24 września godz. 14.30

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 25 września godz. 9.00

4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

 

17 września godz. 10.00

posiedzenie wyjazdowe do Krzeszowic

5.

Komisja Edukacji Publicznej

23 września godz. 14.30

6.

Komisja Infrastruktury
i Gospodarki Komunalnej

24 września godz. 12.30

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

17 września godz. 8.30

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

24 września godz.  9.30

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 

12 września godz. 12.00

posiedzenie wyjazdowe do Łaz

XXXV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 25 września  2013 r. godz. 9.30.

Sesja dot. promocji powiatu, kultury, turystyki i sportu oraz rozwoju powiatu krakowskiego.
– Informacja dot. współpracy zagranicznej.