starostwo_slowackiego     W środę, 30 października br. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Informacja dotycząca edukacji, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w Powiecie Krakowskim.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2014 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami pn. „Powiatowy Program Opieki nad zabytkami na lata 2013-2016”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Batowicach

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Forum Gmin Karpackich opracowanego w m. Łukowe k. Zagórza w dniach 26 – 27 września 2013 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie.

11. Sprawy bieżące.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zamknięcie obrad.