Listopad 2013

Ostrzeżenie meteorologiczne

27 listopada 2013|

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO Opady marznące

Dzień Pracownika Socjalnego

26 listopada 2013|

     W piątek, 22 listopada br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Wzięli w nim udział pracownicy domów pomocy społecznej, domów dziecka, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych

Podziękowania Burmistrza Skawiny

26 listopada 2013|

     W czwartek, 21 listopada br. starosta krakowski Józef Krzyworzeka, członek Zarządu Powiatu Adam Wójcik oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Marian Paszcza na zaproszenie Marcina Kuflowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, wzięli udział w

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie i Pierwszej Pomocy

26 listopada 2013|

     IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie i Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu krakowskiego, który odbył się 21 listopada br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie, rozpoczął obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w Małopolsce. Wzięło w nim udział osiem szkół: Szkoła Podstawowa w Michałowicach i Słomnikach oraz Gimnazjum nr 1 i nr 2 ze Skawiny, Publiczne Gimnazjum w Słomnikach, Gimnazjum w Michałowicach, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Rudawie oraz Gimnazjum w Liszkach. Celem konkursu był0 kształtowanie umiejętności dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych wśród dzieci i młodzieży. Każdą szkołę reprezentował trzyosobowy zespół. Uczestnicy rozwiązali test jednokrotnego wyboru składający się z dwudziestu pytań. O kolejności miejsc zdecydowała suma punktów zdobytych przez członków zespołu. Uczestników pytano m.in. o to czego nie należy robić u poszkodowanego z napadem padaczki, ile jest podstawowych grup krwi, przy jakim wypadku podejrzewamy zawsze uraz kręgosłupa.   Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczyła wicestarosta powiatu krakowskiego Urszula Stochel. Wyniki konkursu:

Pracująca sobota, 7 grudnia

25 listopada 2013|

     Uprzejmie informujemy, że dzień 7 grudnia 2013 r.(sobota) jest dniem pracy, w zamian za dzień 24 grudnia 2013 r. (WIGILIA), który jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Krakowie i jego

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu listopadzie 2013 r.

21 listopada 2013|

  Lp.            Nazwa Komisji Data 1.    Komisja Rewizyjna     19 listopada godz. 10.00 wyjazd ze Starostwa do Skawiny Kontrola Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego w zakresie wydatkowania środków w 2013 r.  2. Komisja Budżetu i Rozwoju

XXXVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

20 listopada 2013|

W środę, 27 listopada br. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przedstawienie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. Informacja o przebiegu wykonania zadań przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wg stanu na dzień 31 października 2013 roku

Zaprezentowano Strategię Rozwoju Powiatu Krakowskiego

20 listopada 2013|

     We wtorek, 12 listopada br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2020. Konferencję otworzył starosta krakowski Józef Krzyworzeka, który przywitał przybyłych gości. Oceniając nowy dokument podkreślił, że strategia uwzględnia potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty powiatowej, promując współpracę samorządu powiatowego z samorządami gminnymi, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, mającymi wpływ na realizację celów i kierunków interwencji.      Jako pierwszy, w części roboczej spotkania, wystąpił członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa prezentując założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku. W swoim wystąpieniu mówił o planowanej realizacji siedmiu obszarów strategicznej interwencji dla osiągnięcia głównego celu, jakim jest efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrostu spójności społecznej i przestrzennej Małopolski.