starostwo_slowackiegoW środę, 27 listopada br. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o przebiegu wykonania zadań przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wg stanu na dzień 31 października 2013 roku
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2013 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Podkrakowskiego Centrum Teleinformatycznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Krakowskiego.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.