Grudzień 2013

Biuletyn Samorządowy Powiat Krakowski – nr 2/2013

27 grudnia 2013|

W numerze: - Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z życia samorządu w drugiej połowie 2013 roku - Inicjatywy, inwestycje, remonty - Fotorelacje, wydarzenia, opinie - Sprawy mieszkańców powiatu - Bezpieczeństwo, zdrowie, pomoc społeczna. Zapraszamy do lektury.

Radosnych Świąt i pomyślności w Nowym 2014 Roku!

23 grudnia 2013|

Niechaj magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość! Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,  a Nowy Rok 2014 obdaruje pomyślnością i szczęściem! Życzymy najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia i niech spełnią się

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

20 grudnia 2013|

W poniedziałek,  30 grudnia br. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie. 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2014 – 2026

Opłatek w starostwie

20 grudnia 2013|

    W środę, 18 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się spotkanie opłatkowe.  Tadeusz Nabagło, przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie, przywitał gości, a byli wśród nich m.in. posłowie Katarzyna Matusik-Lipiec i Józef Lassota, Konsul Generalny Niemiec w Krakowie dr Werner Köhler, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł, Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. mgr Dariusz Pocięgiel, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Krakowie ppłk mgr Krzysztof Kasza, Prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice dr Jan Pamuła, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego Krystyna Sieniawska, Proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych ks. Ryszard Honkisz, Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej ks. Leszek Kołczyk, ks. dr Lucjan Bielas, ks. Andrzej Waksmański, członkowie Zarządu Powiatu i radni Rady Powiatu, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu krakowskiego, dyrektorzy i pracownicy wydziałów i jednostek.

Podsumowano Program Bezpieczny Powiat Krakowski

19 grudnia 2013|

We wtorek, 17 grudnia br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację programu Bezpieczny Powiat Krakowski. Uczestników m.in. wicestarostę Urszulę Stochel, przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie Tadeusza Nabagło, wiceprzewodniczącego Krzysztofa Karczewskiego, radnych Annę Chrzanowską, Leszka Dolnego, Jarosłwa Łojka, Piotra Goraja, Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie Dariusza Pocięgiela i zastępcę komendanta Piotra Wojtaka, naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Andrzeja Nowaka oraz przedstawili szkół i placówek oświatowych przywitał starosta krakowski Józef Krzyworzeka. Starosta podziękował  wszystkim wykonawcom programu, szczególne słowa kierując do służb i inspekcji. Merytoryczną część obrad rozpoczęła mgr Krystyna Wal, która w wystąpieniu pt. „Bezpieczeństwo w Internecie – Ewolucja zagrożeń” mówiła o tym, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się ogólnoświatowa sieć komputerowa i zagrożenia związane z rozwojem nowoczesnych technologii.

Drugie miejsce uczennicy ZSRCKU w Czernichowie

16 grudnia 2013|

     W piątek, 13 grudnia br. w biurze Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża, w którym Angelika Łątka uczennica klasy 1c (technikum

Komunikat Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

16 grudnia 2013|

     Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, iż wydawanie wypisów i innych materiałów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 31.12.2013 r. odbywać się będzie w godzinach od 7.30

ZSiPO w Skale otrzymał wyróżnienie Małopolska Szkoła z Pasją

15 grudnia 2013|

     W środę, 11 grudnia br.  w Sali Senackiej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się uroczysta gala rozstrzygnięcia Konkursu Małopolska Szkoła z Pasją. Spośród ponad 100 zgłoszonych szkół małopolskich powiatów Zespół Szkół i Placówek Oświatowych