Styczeń 2014

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

31 stycznia 2014|

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2014 w zakresie: – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; – upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; – ochrony i promocji zdrowia; – ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

“Bóg się rodzi” – relacja ze spektaklu w Węgrzcach

29 stycznia 2014|

W sobotę 25 stycznia 2014r. w kościele parafialnym św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach odbył się spektakl pt. „Bóg się rodzi”. Pomysłodawcą  wydarzenia był Jan Chodziński – autor tekstu i motor całego przedsięwzięcia. Zaprosił on do współpracy wielu chętnych parafian, którzy pod okiem aktora Krystiana Guta (reżyserującego przedstawienie) przygotowywali się do spektaklu. W przedstawieniu wzięło udział 55 osób. Najmłodszy z aktorów miał 5 a najstarszy 83 lata. Podczas przygotowań za scenografię, kostiumy, muzykę, oświetlenie, makijaż oraz reklamę wydarzenia odpowiadało 30 osób, bez których spektakl nie mógłby się odbyć w tak pięknej i bogatej formie.

Akcja Zima 2013/14

27 stycznia 2014|

Powiat Krakowski, jako zarządca dróg powiatowych, jest zobowiązany do stałego zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na podlegających mu drogach. Zarząd Powiatu realizuje ten obowiązek poprzez swoją jednostkę budżetową, jaką jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Zimowe utrzymanie dróg

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu styczniu 2014 r.

27 stycznia 2014|

  Lp.            Nazwa Komisji Data 1. Komisja Rewizyjna 21 stycznia godz. 11.00 Kontrola Wydziału Organizacyjnego - zatrudnienie 2. Komisja Budżetu i Rozwoju 28 stycznia godz. 15.00 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa 29 stycznia godz. 9.00 4. Komisja

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na rok 2014

24 stycznia 2014|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu grudniu 2013 r.

23 stycznia 2014|

Lp. Nazwa Komisji Data 1. Komisja Rewizyjna     4 grudnia godz. 12.00 Opiniowanie budżetu 2. Komisja Budżetu i Rozwoju     5 grudnia godz. 14.00 posiedzenie wraz z Zarządem Powiatu i Przewodniczącymi Komisji Rady

XXXIX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

22 stycznia 2014|

W środę, 29 stycznia br. o godz. 9:30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

22 stycznia 2014|

W poniedziałek 20 stycznia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, którego priorytetem było sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2013 oraz propozycja nowej edycji programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” na lata 2014-2020, zaś tematem przewodnim podsumowanie prac jednostek odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na terenie powiatu krakowskiego za rok 2013 oraz przyjęcie planu pracy na rok bieżący.