Lp. Nazwa Komisji Data
1. Komisja Rewizyjna

 

 

4 grudnia godz. 12.00

Opiniowanie budżetu

2. Komisja Budżetu i Rozwoju

 

 

5 grudnia godz. 14.00 posiedzenie wraz z Zarządem Powiatu i Przewodniczącymi Komisji Rady
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa

 

 

 

30 grudnia godz. 10.30

4. Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

 

4 grudnia godz. 11.15

 

5. Komisja Edukacji Publicznej

 

 

9 grudnia godz. 13.30 posiedzenie w ZSRCKU  w Czernichowie
6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 

4 grudnia godz. 13.00
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 

17 grudnia godz. 10.00

 

 

8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

4 grudnia godz. 10.30
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 

4 grudnia godz. 14.30

 

 

Spotkanie opłatkowe – 18 grudnia godz. 13.00

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 30 grudnia (poniedziałek)  2013 roku  godz. 11.00.

Sesja dotycząca budżetu powiatu krakowskiego na rok 2014.

– Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na rok 2014.

– Uchwalenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy Komisji Rady na rok 2014.