Lp.           

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

21 stycznia godz. 11.00

Kontrola Wydziału Organizacyjnego – zatrudnienie

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

28 stycznia godz. 15.00

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

29 stycznia godz. 9.00

4.

Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

28 stycznia godz. 11.30

5.

Komisja Edukacji Publicznej

21 stycznia godz . 14.00

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

28 stycznia godz. 12.30

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

14 stycznia godz. 10.00

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

28 stycznia godz.  9.30

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

28 stycznia godz. 11.00

XXXIX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 29 stycznia 2014 roku  godz. 9.30.

Sesja organizacyjna.

– Sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

– Sprawozdanie z wykonania planów pracy Komisji Rady.