Mapka Gmin Powiat KrakowskiW środę, 29 stycznia br. o godz. 9:30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdania z wykonania planów pracy Komisji Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Krakowski”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2014.
10. Sprawy bieżące.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad.