Luty 2014

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert 2014 – zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

28 lutego 2014|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Oferty należy składać do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 15.00. Dodatkowe informacje

Sceny pasyjne w rzeźbie i malarstwie – Otwarto wystawę Zdzisława Słoniny

28 lutego 2014|

W czwartek 27 lutego w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie została otwarta wystawa Zdzisława Słoniny, artysty mieszkającego i tworzącego w Świątnikach Górnych w powiecie krakowskim. Patronat nad imprezą objął starosta krakowski, w otwarciu wzięła udział wicestarosta Urszula Stochel. Piękne i interesujące dzieła sztuki ludowej można oglądać do 30 marca br w budynku muzeum przy ul. Kanoniczej 19 w Krakowie.

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu marcu 2014 r.

27 lutego 2014|

  Lp.            Nazwa Komisji Data 1. Komisja Rewizyjna 18 marca godz. 11.00 Kontrola Biura Promocji i Współpracy w zakresie wydatkowania środków na promocję w 2013 roku.   2. Komisja Budżetu i Rozwoju 25 marca godz.

Ogłoszenie Wyników Otwartego Konkursu Ofert 2014

27 lutego 2014|

Ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2014 w zakresie :       - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,     - upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. Uchwała

ASF – afrykański pomór świń

26 lutego 2014|

W związku z potwierdzeniem przez Głównego Lekarza Weterynarii pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń w Polsce, w pobliżu granicy z Białorusią oraz w związku z procedurami Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat dotyczący braku zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego i życia ludzi oraz zasad postępowania w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami, który w całości zamieszczamy poniżej.

Konkurs na najlepiej przeprowadzony program rewitalizacji

26 lutego 2014|

Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Instytut Rozwoju Miast w Krakowie zapraszają na organizowany pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego konkurs na najlepiej przeprowadzony program rewitalizacji zrealizowany w latach 2007 – 2013 w Małopolsce Celem Konkursu jest popularyzacja dobrych praktyk / doświadczeń w zakresie rewitalizacji służących przygotowaniu projektów rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej UE oraz wskazanie liderów w zakresie wdrażania procesów rewitalizacji w gminach Małopolski.

„Innowacje w zakresie zielonych technologii”

25 lutego 2014|

Starosta krakowski Józef Krzyworzeka w dniu 20 lutego 2014 r. otworzył seminarium informacyjne na temat nowego programu należącego na norweskiego mechanizmu finansowego, zatytułowanego „Innowacje w zakresie zielonych technologii”, które odbyło się w sali konferencyjnej w Pawilonie „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej. Organizatorem seminarium był Wydział Handlowy Ambasady Królestwa Norwegii, działający jako biuro norweskiej agencji rządowej Innovation Norway.

Żałoba na Ukrainie

25 lutego 2014|

W związku z ogłoszeniem w Ukrainie Dni żałoby po zmarłych, w dniach 24-25 lutego b.r. od godziny 11-00 do 16-00, w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Krakowie, przy ulicy al. Beliny-Prażmowskiego 4 zostanie otwarta księga kondolencyjna.