images
W związku z potwierdzeniem przez Głównego Lekarza Weterynarii pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń w Polsce, w pobliżu granicy z Białorusią oraz w związku z procedurami Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat dotyczący braku zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego i życia ludzi oraz zasad postępowania w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami, który w całości zamieszczamy poniżej.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

 W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski.

W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami, w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie:

• nie dotykać padłych zwierząt,

• nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną,

• powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia,

• w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu,

• osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać ferm hodowlanych – należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie.

Więcej informacji na stronach:

• Inspekcji Weterynaryjnej www.wetgiw.gov.pl

• Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Posobkiewicz

Ponadto na stronie Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego www.wetgiw.gov.pl/asf, znajdują się informacje dotyczące realnego zagrożenia związanego z tą chorobą, w tym m.in. co to jest afrykański pomór świń i jak go rozpoznać.

Dodatkowo 25.02.2014 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie pan Kazimierz Żak, w trakcie spotkania z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego panią Haliną Gociewicz przekazał dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego uaktualniony Polski Weterynaryjny Plan Gotowości ASF 2014 w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Zgłoszenia przypadków niepokojących objawów i podejrzenia choroby afrykańskiego pomoru świń przyjmują:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie tel. 696-05-137 bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie, ul. Lublańska 11, tel./fax. 12 411-25-69, e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego powiatu krakowskiego, Kraków, al. J. Słowackiego 20, tel./fax. 12 633 39 27, e-mail: pczk@powiat.krakow.pl