2
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert w zakresie zadań pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej oraz pieczy zastępczej.

Pobierz ogłoszenie