Otwarty Konkurs Ofert


Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora w trzech programach  zdrowotnych:.

.
.

„Program wczesne wykrywanie raka sutka – badania mammograficzne na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2014”.

Pobierz:
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


„Program Profilaktyki Choroby Tarczycy, badania przesiewowe na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2014”

Pobierz:
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

„Program Profilaktyki Raka Prostaty na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2014”

Pobierz:
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3