SPORT
Ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2014 w zakresie :
 
    – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
    – upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Uchwała – pobierz