Lp.            Nazwa Komisji Data
1. Komisja Rewizyjna 18 marca godz. 11.00
Kontrola Biura Promocji i Współpracy
w zakresie wydatkowania środków
na promocję w 2013 roku.

 

2. Komisja Budżetu i Rozwoju 25 marca godz. 14.30

 

3. Komisja Statutowo-Regulaminowa 26 marca godz.  9.00

 

4. Komisja Zdrowia Polityki Prorodzinnej i  Społecznej 25 marca godz. 10.00

 

5. Komisja Edukacji Publicznej 18 marca godz. 13.30

 

6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 25 marca godz. 12.30

 

7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 18 marca godz. 10.00

 

8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

20 marca – wyjazd do Suchej Beskidzkiej
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 25 marca godz. 11.00

 

XLI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 26 marca 2014 roku godz. 9.30.

Sesja dot. Promocji i ochrony zdrowia

– Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocje zdrowia.
– Sprawozdanie Starosty z wykonania zadań i gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym za rok 2013.
– Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.