indeks!Zapraszamy do udziału w konkursie pn.„Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…” wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krakowskiego. Głównymi celami konkursu są: 1) uświadomienie znaczenia wartości rodziny w życiu młodego człowieka, 2) budowanie i docenianie poczucia więzi rodzinnych, 3) przekazywanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny z modelowaniem postaw  prorodzinnych i prospołecznych, 4) ukazywanie ciągłości i jedności pomiędzy funkcjonowaniem zdrowej rodziny a funkcjonowaniem społeczeństwa.

Konkurs jest jednoetapowy. Zgodnie z regulaminem:

1. Uczniowie ze szkół gimnazjalnych przygotowują prace w formie: a) prezentacji multimedialnej, b) prac literackich, c) drzewa genealogicznego.

2. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych przygotowują prace w formie: a) filmu pt. „Saga rodziny”, b) prac literackich.

Prace na konkurs szkoły przesyłają do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, w terminie do dnia 3 kwietnia 2014r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11 kwietnia 2014r. Zasady i warunki udziału w konkursie określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 16/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie organizacji konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Krakowskiego. Konkurs jest realizowany w okresie od 17 lutego 2014r. do 31 marca 2014r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Krakowie