Mapka Gmin Powiat KrakowskiW środę, 26 lutego 2014r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

5. Informacja dotycząca działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz sytuacja na rynku pracy w powiecie krakowskim.

6. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu w Krakowie w zakresie uregulowania spraw związanych z reprywatyzacją nieruchomości pozostających w posiadaniu Powiatu Krakowskiego

7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kraków zadania z obszaru pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie na rzecz mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

8. Sprawy bieżące.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie obrad.