Marzec 2014

Osiągnięcia sportowe uczniów LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie

31 marca 2014|

W ostatnich tygodniach uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie odnieśli znaczące sukcesy w brydżu sportowym i narciarstwie zjazdowym. Najpierw uczeń kasy 3a LO PRZEMYSŁAW PICHETA podczas mistrzostw Polski juniorów rozegranych w Warszawie zajął

Sukces uczniów z Czernichowa!

28 marca 2014|

Zespół Teatralny „Parabola”, który tworzą uczniowie Zespołu Szkół RCKU w Czernichowie został zakwalifikowany do IV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Dzieci i Młodzieży w Andrychowie, który odbędzie się w dniach: 30. 03 – 02.04. 2014r. Członkowie „Paraboli” zaprezentują spektakl teatralny pt. Lilie na podstawie ballady A. Mickiewicza pod tym samym tytułem. Spektakl powstawał w ramach „Warsztatów Teatralnych” finansowanych z grantu edukacyjnego przyznanego przez Starostwo Powiatowe prowadzonych pod kierunkiem polonistki, Agnieszki Kołodziej.

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu kwietniu 2014 r.

27 marca 2014|

  Lp.            Nazwa Komisji Data 1. Komisja Rewizyjna 7 kwietnia godz. 10.30 wyjazd ze starostwaKontrola Zarządu Dróg  w zakresie wydatkowania środków finansowych na modernizację dróg w 2013 r., terminowości załatwiania bieżących spraw, ewidencja dróg i

Dzień Otwarty LO w Skawinie

27 marca 2014|

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie otworzyło swoje podwoje dla uczniów klas trzecich gimnazjów. W dniu 13 marca uczniowie z Gimnazjów Nr 1 i 2 w Skawinie oraz z Gimnazjum w Radziszowie i Ryczowie gościli w naszej szkole. Frekwencja dopisała – zaproszeni gimnazjaliści z trudem mieścili się na widowni nowej hali sportowej. Uczniów i ich opiekunów przywitał dyrektor Adam Łukasik. W trakcie spotkania goście zapoznali się z historią i współczesnością skawińskiego ogólniaka, zobrazowaną ciekawą prezentacją. Z dużym zainteresowaniem obejrzeli wizualizację tegorocznej rekrutacji przygotowanej przez młodzież licealną pod kierunkiem wicedyrektor Krystyny Krawczyk.

Klasa patronacka Uniwersytetu Jagiellońskiego w LO w Krzeszowicach

25 marca 2014|

Wykładem pt: „Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe”, dr hab. Robert Kłosowicz prof. UJ, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainaugurował współpracę tej najstarszej i najbardziej na świecie rozpoznawalnej polskiej uczelni z Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach. Podpisanie porozumienia w sprawie powołania w LO klasy patronackiej o profilu politologicznym jest zwieńczeniem starań szkoły o pozyskanie prestiżowych partnerów wspierających działania edukacyjne i wzbogacających ofertę edukacji humanistycznej i lingwistycznej. Z perspektywy LO idea klasy patronackiej realizuje się w podnoszeniu efektywności i atrakcyjności kształcenia, poszerzaniu wiedzy uczniów z zakresu nauk o polityce i tych sferach życia społecznego, które pozostają z nią w bezpośrednim związku, zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym.

Holocaust – lekcja historii, szacunku i tolerancji

25 marca 2014|

Kraków – 13 marca 1943 roku – Niemcy rozpoczęli likwidację krakowskiego getta. Mieszkańcy getta A mieli trafić do obozu w Płaszowie, zgodnie z rozkazem wydanym przez Himmlera w październiku 1942 roku, by robotnicy żydowscy opuścili miasta i zostali umieszczeni w obozach pracy, a z części B wysiedleni, co oznaczało wywiezienie do obozów koncentracyjnych. W sobotę 13 marca 1943 roku pod nadzorem komendanta Płaszowa Amona Getha rozpoczęto selekcję. Oddzielano mężczyzn od kobiet, dzieci od matek, mordowano niemowlęta. Konfiskowano resztki dobytku, grabiono pożydowskie mieszkania. Ukrywających się rozstrzeliwano na miejscu.” Wieść o likwidacji getta spadła na nas w momencie, gdy byliśmy załamani rodzinnym nieszczęściem, częstymi wysiedleniami i brakiem nadziei. Zakomunikowano, że przechodzimy do obozu pracy w Płaszowie.[…] Na placu Zgody czekały przykryte brezentem ciężarówki. To dla dzieci i dla starców oraz dla chorych – oznajmiono nam – Im ciężko będzie iść na piechotę. Brzmiało to logicznie. Wyszliśmy więc, ustawieni w piątki, a siostra została z dziećmi.[…] Wtedy Niemcy zdjęli brezenty z ciężarówek. Ukazały się karabiny maszynowe, które zaczęły zionąć ogniem i uśmierciły wszystkich tam zebranych” – wspomina Lea Shinar w „Szkicach z obozu w Płaszowie”.

XXVIII edycja akcji Żółty Tydzień

24 marca 2014|

W dniach 31 marca do 11 kwietnia odbędzie się XXVIII edycja akcji Żółty Tydzień. Jej celem jest uświadomienie zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowymi zapaleniami wątroby oraz edukacja na temat sposobów zapobiegania tym chorobom. W tym

Ogłoszenie ws. prognozy oddziaływania na środowisko

21 marca 2014|

Minister Rozwoju i Infrastruktury informuje o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu Dokumentu implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.).