EKG1Zarząd Powiatu w Krakowie zaakceptował wybór realizatorów programów zdrowotnych w następujących zadaniach:

1. Program Korekcja wad postawy uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie – Uchwała Nr 61/2014 (pobierz)
2. Program Profilaktyki Chorób Tarczycy, badania przesiewowe na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2014 – Uchwała Nr 62/2014 (pobierz)
3. Program Profilaktyki Raka Prostaty na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2014 – Uchwała Nr 63/2014 (pobierz)
4. Program wczesnego wykrywania raka sutka – badania mammograficzne na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2014 – Uchwała Nr64/2014 (pobierz)