zakopianka
Minister Rozwoju i Infrastruktury informuje o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu Dokumentu implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.).

Pełna treść ogłoszenia – pobierz